top of page
HR-sveppakaka.jpg

SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ

Fyrirtækið ætlar að byggja upp velferð til framtíðar í átt að samfélagslegri hugsun. Stefnan byggir á ISO 26000 um samfélagslega ábyrgð en fyrirtækið stuðlar að því að samfélagið þróist á sjálfbæran hátt í sátt við umhvefið.

Gert er ráð fyrir að fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök sem vilja styðjast við ISO 26000 staðalinn aðlagi leiðbeiningar að eigin starfsumhverfi, þar sem viðmiðin taka mið af mismunandi menningarheimum og starfsgreinum. 

Samfélagsleg ábyrgð nær til

  • stjórnunarhátta fyrirtækis/stofnunar

  • mannréttinda og minnihlutahópa

  • vinnumála og starfsumhverfis

  • umhverfismála

  • sanngjarnra viðskiptahátta

  • neytendamála

  • samfélagsþátttöku og þróunar

STEFNUR

Hlutverk okkar er að þróa, framleiða, dreifa og markaðssetja fyrsta flokks hráefni á sem arðbærastan hátt fyrir eigendur, viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila.

Fyrirtækinu er umhugað um starfsfólk sitt og viðskiptavini og tryggir að ferlar fyrirtækisins séu ávallt í samræmi við gæðakerfið. Þjónustustig fyrirtækisins er mælt reglulega á meðal viðskiptavina og starfsmanna þess og gæðakerfið er yfirfarið árlega af eigendum og stjórnendum fyrirtækisins.

bottom of page